In Most Magyarul! 17 schreef Kamilla Mezősi een artikel over haar oma die als jonge meisje in de jaren '20 een poosje als treinkind in Nederland verbleef. Sindsdien zijn er banden tussen de families in Nederland en Hongarije.


Kamilla wijdde uiteindelijk haar doctoraalscriptie aan dit thema en bewerkte haar tekst later tot een artikel in het Hongaarse tijdschrift Honismeret


Wij zijn bezig Kamilla's artikel uit ons oude archief naar boven te halen!

Mostmagyarul!